Ansökningsprocessen

Ansökningsprocessen

Ansökningsprocessen för kurser på grundnivå sker hos Antagning.se.

Processen för Masterprogrammet "Population health: Societal and Individual perspectives" är avslutad för årets utbildningsomgång.

 

Kontakt

Studierektor
Grundnivå och avancerad nivå

Ylva B Almquist
08-674 79 69
studierektor.ga.publichealth@su.se

Studierektor
Forskarnivå

Bitte Modin
08-16 44 66
studierektor.f.publichealth@su.se

Biträdande studierektor
Koordinator, kandidatprogrammet

Sara Brolin Låftman
08-674 79 87
bitr.studierektor.publichealth@su.se
kandidat.publichealth.su.se

Koordinator, masterprogrammet
Sol Juarez
master.publichealth@su.se

Utbildningsadministratör
Studievägledare

Linda Rämö
08-674 75 61
studievagledare.publichealth@su.se

MyCareer