Studenter på institutionen för folkhälsovetenskap
Studenter på Institutionen för folkhälsovetenskap. Foto: Niklas Björling
 

Utbildning på grundnivå

Tillsammans med Institutionen för pedagogik och didaktik ger vi ett "Kandidatprogram i pedagogik och folkhälsovetenskap". De flesta av våra kurser erbjuds även som fristående. Utöver detta har vi en sommarkurs i "Grundläggande statistik med SPSS". 

Utbildning på avancerad nivå

Varje hösttermin startar vårt "Masterprogram i folkhälsovetenskap: Samhälleliga och individuella perspektiv" (120 hp). Detta flervetenskapliga program erbjuder en bred översikt av folkhälsovetenskaplig forskning, sett både från ett historiskt och nutida perspektiv. Som student kommer du att nå en djupare förståelse för individuella hälsoutfall och fördelningen av hälsa i befolkningen, bestämningsfaktorer för hälsa över livsförloppet samt folkhälsorelaterad politik och praktik. Kvalitativa och kvantitativa metoder används genom hela programmet.

Utbildning på forskarnivå

Utbildningen på forskarnivå i folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet ger särskild tyngd åt perspektiv som belyser uppkomsten av ojämlikhet i hälsa, hur olika livsvillkor och möjligheter inverkar på individens hälsa över livsloppet samt hur strukturella faktorer, individuella handlingar och biopsykologiska mekanismer samverkar i detta. Såväl teoretiska som metodologiska färdigheter och insikter är centrala, liksom kunskaper och reflektioner rörande åtgärder för en god och mer jämlik hälsa.