Forskarnivå

Antagning till forskarutbildning vid PHS
Handbok för doktorander
Journal Club @PHS
Högre seminarier vid PHS

Utbildning på forskarnivå

Institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet erbjuder utbildning på forskarnivå.

På utbildningen på forskarnivå i folkhälsovetenskap får du forska om olika orsaker och faktorer som påverkar ojämlikhet i hälsa. Det kan bl a handla om hur olika livsvillkor och möjligheter inverkar på individens hälsa över livsloppet samt hur strukturella faktorer, individuella handlingar och biopsykologiska mekanismer samverkar. Såväl teoretiska som metodologiska färdigheter och insikter är centrala, liksom kunskaper och reflektioner rörande åtgärder för en god och mer jämlik hälsa.

Syftet med utbildningen är att ge väsentligt breddade och fördjupade kunskaper inom folkhälsovetenskap, både allmänt och inom något eller några specialområden, färdigheter inom forskningsmetodik samt förmåga till självständig forskning.

Allmän studieplan

Allmän studieplan

Allmän studieplan för utbildning i folkhälsovetenskap på forskarnivå

Kurser på forskarnivå

Kurserna omfattar 75 högskolepoäng för doktorsexamen och 45 högskolepoäng för licentiatexamen. Av dessa ska för doktorsexamen minst 22.5 högskolepoäng, och för licentiatexamen minst 12 högskolepoäng, utgöras av metodkurser. Introduktionskurs i folkhälsovetenskap om 7.5 högskolepoäng på forskarnivå är obligatorisk.

Formulär och regler
Inför disputationen

Kontakt

Studierektor
Forskarnivå

Peter Larm
08-16 44 66
studierektor.f.publichealth@su.se

Utbildningsadministratör
Studievägledare

Linda Rämö
08-674 75 61
studievagledare.publichealth@su.se

Lagerkransar och diplom

Doktorander och avhandlingsprojekt

Profilsidor och kontaktuppgifter

Bild: Pixabay.com

Disputerade vid PHS - CHESS | SoRAD

CHESS eller SORAD / Institutionen för folkhälsovetenskap