Forskarnivå

Utbildning på forskarnivå

Institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet erbjuder utbildning på forskarnivå.

På utbildningen på forskarnivå i folkhälsovetenskap får du forska om olika orsaker och faktorer som påverkar ojämlikhet i hälsa. Det kan bl a handla om hur olika livsvillkor och möjligheter inverkar på individens hälsa över livsloppet samt hur strukturella faktorer, individuella handlingar och biopsykologiska mekanismer samverkar. Såväl teoretiska som metodologiska färdigheter och insikter är centrala, liksom kunskaper och reflektioner rörande åtgärder för en god och mer jämlik hälsa.

Syftet med utbildningen är att ge väsentligt breddade och fördjupade kunskaper inom folkhälsovetenskap, både allmänt och inom något eller några specialområden, färdigheter inom forskningsmetodik samt förmåga till självständig forskning.

Kontakt

Studierektor, grund- och avancerad nivå
Ylva B Almquist
Telefon: 08-674 79 69
E-post: studierektor.ga.publichealth@su.se

Studierektor, forskarnivå
Bitte Modin
Telefon: 08-16 44 66
E-post: studierektor.f.publichealth@su.se

Biträdande studierektor/
Koordinator, kandidatprogrammet

Sara Brolin Låftman
Telefon: 08-674 79 87
E-post: sara.brolin.laftman@su.se

Utbildningsadministratör/
Studievägledare

Linda Rämö
Telefon: 08-674 75 61
E-post: 
studievagledare.publichealth@su.se