Doktorander och avhandlingsprojekt

Doktorander vid Institutionen för folkhälsovetenskap

En del av våra aktiva doktorander ingår i ett samarbete med Karolinska Institutet eller Stressforskningsinstitutet och Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet. På sina profilsidor presenterar våra doktorander sig själv och sina pågående avhandlingsprojekt.

Kontakt

Studierektor
Forskarnivå

Peter Larm
08-16 44 66
studierektor.f.publichealth@su.se

Utbildningsadministratör
Studievägledare

Linda Rämö
08-674 75 61
studievagledare.publichealth@su.se

Lagerkransar och diplom

Doktorander och avhandlingsprojekt

Profilsidor och kontaktuppgifter

Bild: Pixabay.com

Disputerade vid PHS - CHESS | SoRAD

CHESS eller SORAD / Institutionen för folkhälsovetenskap