Kursens innehåll

Kursen ges på grundnivå och riktar sig till universitetsstudenter såväl som praktiker, oavsett akademisk bakgrund. Du lär dig mer om grundläggande statistiska begrepp och hur du tar fram, presenterar och tolkar beskrivande statistik genom tabeller och figurer. Undervisningen består av lärarledda seminarier där teoretiska genomgångar följs av praktiska dataövningar med statistikprogrammet SPSS.

Kursansvariga

Anders Ledberg och Ylva B Almquist

Behörighet

För att kunna söka behöver du ha grundläggande högskolebehörighet (samt områdesbehörighet 4) och Engelska B/6.

Bärbar dator och programvara

Observera att du själv ansvarar för att ha med dig en bärbar dator med SPSS installerat till varje seminarium. SPSS är gratis för studenter vid Stockholms universitet: Ladda ner

Kurslitteratur

Obligatorisk kurslitteratur:
Almquist, Y. B., Ashir, S., & Brännström, L. (2014). A guide to quantitative methods Stockholm: CHESS. (342 s.) Ladda ner

Rekommenderad litteratur:
Byström, J. & Byström, J. (2011) Grundkurs i statistik. Stockholm: Natur & Kultur.
Edling, C. & Hedström, P. (2003) Kvantitativa metoder - Grundläggande analysmetoder för samhälls- och beteendevetare. Lund: Studentlitteratur.

Mer information

Läs mer om vad som gäller för kursen här:

Schema

Introduktionsföreläsning

Måndag 4 juni kl 13-15
Aula Svea, Socialhögskolan, Sveavägen 160

Seminarium 1: Introduktion till SPSS-miljön

Vi går igenom gränssnittet i SPSS, stansar in data från frågeformlär, öppnar data från Excel i SPSS, och introducerar programmering (syntax).

Grupp 1
Torsdag 7 juni kl 9-12
Sal 124
Grupp 2
Torsdag 7 juni kl 13-16
Sal 124

Grupp 3
Torsdag 7 juni kl 13-16
Sal 125

Seminarium 2: Övningar med kontinuerliga variabler

Vi arbetar med kontinuerliga variabler och går igenom centralmått och spridningsmått. Vi övar på att ta fram histogram, medelvärde, median, min- och max-värden i SPSS. Vi introducerar kommandona recode och compute

Grupp 1
Måndag 11 juni kl 9-12
Sal 124
Grupp 2
Måndag 11 juni kl 13-16
Sal 124
Grupp 3
Tisdag 12 juni kl 9-12
Sal 124

Räknestuga onsdag 13 juni kl 10-12 i sal 124

Inlämning av Examinationsuppgift 1 senast onsdag 13 juni kl 17

Seminarium 3: Övningar med kategoriska variabler

Vi arbetar med kategoriska variabler och övar på att ta fram stapeldiagram och cirkeldiagram i SPSS. Vi introducerar kommandot select cases.

Grupp 1
Torsdag 14 juni kl 9-12
Sal 124

Grupp 2
Torsdag 14 juni kl 13-16
Sal 124

Grupp 3
Fredag 15 juni kl 9-12
Sal 124

Seminarium 4: Sambandsanalys och bortfall

Vi arbetar med enkla sambandsanalyser och övar på att ta fram korstabeller och spridningsdiagram i SPSS. Vi diskuterar internt och externt bortfall.

Grupp 1
Måndag 18 juni kl 9-12
Sal 124

Grupp 2
Måndag 18 juni kl 13-16
Sal 124

Grupp 3
Tisdag 19 juni kl 9-12
Sal 124

Räknestuga onsdag 20 juni kl 10-12 i sal 124

Inlämning av Examinationsuppgift 2 senast torsdag 21 juni kl 17