Kurser HT

Kursutbud höstterminen 2019

Om du vill fördjupa dig i några olika teman inom ämnet folkhälsovetenskap kan du under höstterminen 2019 läsa ett kurspaket som innefattar de fyra kurserna Familj, skola och psykisk hälsa bland barn och unga, Migration, integration och hälsa, Folkhälsoperspektiv på beroendeframkallande substanser och beteenden samt Arbetsliv, åldrande och hälsa. Du kan läsa kurserna i ett kurspaket om 30 hp - Folkhälsovetenskap II - eller varje kurs på fristående basis om 7,5 hp.

Samtliga kurser kommer från och med höstterminen 2020 att ingå i Kandidatprogrammet i pedagogik och hälsa.

Folkhälsovetenskap II, kurspaket, 30 hp (PH00TK)

Kursperiod: Hösttermin, helterminskurs med start måndag 2 september 2019. Kurspaketet innefattar samtliga av höstterminens fyra fristående kurser.

Familj, skola och psykisk hälsa bland barn och unga, 7.5 hp

Kursperiod: Hösttermin, terminsdel A (terminsdel A med start måndagen 2 september 2019)

Migration, integration och hälsa, 7.5 hp

Kursperiod: Hösttermin, terminsdel B (terminsdel B startar torsdag 3 oktober 2019)

Ett folkhälsoperspektiv på beroendeframkallande substanser och beteenden, 7.5 hp

Kursperiod: Hösttermin, terminsdel C (terminsdel C startar måndagen 4 november 2019)

Arbetsliv, åldrande och hälsa, 7.5 hp

Kursperiod: Hösttermin, terminsdel D (terminsdel D startar torsdagen 5 december 2019)

Till utbildningskatalogen

Om våra utbildningar i kurskatalogen

Lärplattformen Athena

Athena loggan

Kontakt

Studierektor
Grundnivå och avancerad nivå

Ylva B Almquist
08-674 79 69
studierektor.ga.publichealth@su.se

Biträdande studierektor
Koordinator, kandidatprogrammet

Sara Brolin Låftman
08-674 79 87
bitr.studierektor.publichealth@su.se
kandidat.publichealth.su.se

Utbildningsadministratör
Studievägledare

Linda Rämö
08-674 75 61
studievagledare.publichealth@su.se