Vårt utbud av kurser på grundnivå i folkhälsovetenskap handlar om grundläggande teorier och begrepp, folksjukdomar, hälsoojämlikhet, folkhälsopolitik, barn och unga, migration och integration, beroendeframkallande beteenden och substanser samt arbetsliv och åldrande. Från och med vårterminen 2020 ges kurserna inom kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap.

Vi erbjuder också en sommarkurs i grundläggande statistik.

Sommarkursen i statistik och kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap är sökbara via www.antagning.se

Kursutbud

Vårens kurser ingår i Kandidatprogram i pedagogik och folkhälsovetenskap och ges ej som fristående kurser

 
Folkhälsovetenskapens grunder 7.5 hp
Vanliga folkhälsoproblem – vägar till (o)hälsa 7.5 hp
Sociala faktorer och hälsa 7.5 hp
Folkhälsa och samhällets styrning – globala och lokala perspektiv 7.5 hp

Sommar

 
Grundläggande statistik med SPSS 3 hp

Höstterminen 2019

 
Folkhälsovetenskap II, kurspaket 30 hp
Familj, skola och psykisk hälsa bland barn och unga 7.5 hp
Migration, integration och hälsa 7.5 hp
Ett folkhälsoperspektiv på beroendeframkallande substanser och beteenden 7.5 hp
Arbetsliv, åldrande och hälsa 7.5 hp

Övriga kurser

 
Kvantitativa metoder inom folkhälsovetenskap 7.5 hp