Denna allmänna studieplan för utbildning i folkhälsovetenskap på forskarnivå är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Stockholms universitet 2013-06-12, och reviderad 2018-02-01.

För bilagor till den allmänna studieplanen, se lokala formulär och tillämpningsföreskrifter.