I handboken finns en uppdaterad sammanställning av de riktlinjer och rutiner som gäller för forskarutbildningen i folkhälsovetenskap, och som kompletterar den Allmänna studieplanen.

Du hittar de blanketter som anges i handboken på sidan Lokala formulär och tillämpningsföreskrifter