Lathunden inför disputationen är menad att fungera som en guide under avhandlingsarbetets hektiska slutskede.

Dokumentet Information to foreign extenal reviewers innehåller information om strukturen kring en svensk doktorsavhandling och kring en disputation vid Stockholms universitet.