Utlysning av doktorandanställningar

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för folkhälsovetenskap
  4. Utbildning
  5. Forskarnivå
  6. Utlysning av doktorandanställningar

Utlysningar av doktorandanställningar

Utlysning av lediga doktorandtjänster sker (oftast) två gånger om året, med ansökningsperioderna 15 september–15 okotber samt 15 februari–15 mars. Även andra utlysningstillfällen under året kan förekomma. Vakanta tjänster annonseras alltid på www.su.se/om-oss/jobba-på-su/doktorandplatser

För vidare information om utlysta anställningar inom utbildningen, kontakta Peter Larm, studierektor för utbildningen på forskarnivå.
E-post: studierektor.f.publichealth@su.se

Kontakt

Studierektor
Forskarnivå

Peter Larm
08-674 79 67
studierektor.f.publichealth@su.se

Studievägledare
Anna Nyström
08-16 14 25
studievagledare.publichealth@su.se

Utbildningsadministratör
Linda Rämö
kursadmin.publichealth@su.se

Doktorander och avhandlingsprojekt

Profilsidor och kontaktuppgifter med information om våra doktorander

Disputerade vid Institutionen för folkhälsovetenskap

Disputerade vid Institutionen för folkhälsovetenskap samt CHESS och SoRAD