Välkomstbrev

Välkommen till Artificiell intelligens (AI), big data och precisionsmedicin

Artificiell intelligens (AI) gör det möjligt för maskiner att lära sig utföra uppgifter som vanligtvis kräver mänsklig intelligens. Artificiella neurala nätverk är mycket bra på att lära sig att hitta mönster i enorma mängder komplexa data. Möjligheterna med AI tycks vara obegränsade, inte minst med tanke på de enorma datamängder (big data) som genereras i dagens samhälle.

Nya användningsområden

Ett av de användningsområden kring AI som har lyfts fram som särskilt angeläget är skräddarsydda behandlingsformer, så kallad precisionsmedicin. Kan precisionsmedicin hjälpa oss att möta dagens - och framtidens - hälsoutmaningar? Finns det etiska och praktiska risker med att utveckla AI-baserade lösningar för hälso- och sjukvården eller är det enbart en positiv utveckling? Förbättras sjukvården för alla grupper i behov av vård eller bara för vissa delar av befolkningen?

Ny kurs: Artificiell intelligens (AI), big data och precisionsmedicin:
Utmaningar och möjligheter för folkhälsa

I kursen redogörs för den historiska bakgrunden, grundläggande begrepp och huvudsakliga inriktningar inom artificiell intelligens, big data och precisionsmedicin. Det ingår också en fördjupning av förståelsen för vilka möjligheter och utmaningar som denna utveckling för med sig utifrån ett folkhälsovetenskapligt perspektiv, med särskilt fokus på konsekvenser för jämlikhet och demokrati.

Mer information om kursen finns i Stockholms universitets kurskatalog
Denna nya sommarkurs ges på halvfart och distans, utan fysiska träffar vid universitetet.

Photo: Mostphotos