Vårt utbud av kurser på grundnivå i folkhälsovetenskap handlar om grundläggande teorier och begrepp, folksjukdomar, hälsoojämlikhet, folkhälsopolitik, barn och unga, migration och integration, beroendeframkallande beteenden och substanser samt arbetsliv och åldrande.

Kursutbud på grundnivå

Kandidatprogram

Kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap

Vårt kandidatprogram i pedagogik och folkhälsovetenskap är upplagt med växelvis undervisning i huvudområdet pedagogik och i folkhälsovetenskap. Programmet leder fram till filosofie kandidatexamen med huvudområdet pedagogik och inriktning hälsa. Utförlig information om kandidatprogrammet hittar du på Institutionen för pedagogik och didaktik: www.edu.su.se/pof

 Kandidatprogrammet - termin 3 (HT20)

Du kan redan nu hitta information om litteraturlista och kursbeskrivning för höstterminens första två kurser
 Familj, skola och psykisk hälsa bland barn och unga, 7,5 hp
Migration, integration och hälsa, 7,5 hp

Sommartermin

Under sommaren erbjuder vi fyra olika kurser som du kan läsa hos oss:

Grundläggande statistik med SPSS (halvfart, distans) 3 hp.
Artificiell intelligens, big data och precisionsmedicin: Utmaningar och möjligheter för folkhälsa (halvfart, distans) 7,5 hp 
Faktaresistens, fake news, sociala medier och hälsa (halvfart, distans) 7,5 hp 
Ungdom i det senmoderna samhället: Smartphonegenerationen ur ett folkhälsoperspektiv (halvfart, distans) 7,5 hp