Vårt utbud av kurser på grundnivå i folkhälsovetenskap handlar om grundläggande teorier och begrepp, folksjukdomar, hälsoojämlikhet, folkhälsopolitik, barn och unga, migration och integration, beroendeframkallande beteenden och substanser samt arbetsliv och åldrande. Våra kurser och kandidatprogrammet är sökbara via www.antagning.se

Kursutbud på grundnivå

Kandidatprogram

Kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap

Sommartermin

Grundläggande statistik med SPSS (halvfart, dagtid) 3 hp.
OBS: Om situationen så kräver, kommer kursen att ges på distans
Artificiell intelligens, big data och precisionsmedicin: Utmaningar och möjligheter för folkhälsa (halvfart, distans) 7,5 hp 
Faktaresistens, fake news, sociala medier och hälsa (halvfart, distans) 7,5 hp 
Ungdom i det senmoderna samhället: Smartphonegenerationen ur ett folkhälsoperspektiv (halvfart, distans) 7,5 hp

Samtliga sommarkurser är just nu öppna för sen anmälan.