Studierektor, grund- och avancerad nivå
Ylva B Almquist
Telefon: 08-674 79 69
E-post: studierektor.ga.publichealth@su.se

Studierektor, forskarnivå
Bitte Modin
Telefon: 08-16 44 66
E-post: studierektor.f.publichealth@su.se

Utbildningsadministratör/Studievägledare
Linda Rämö
Telefon: 08-674 75 61
E-post: linda.ramo@su.se