De kurser där det kan finnas platser kvar efter första urvalet har öppet för sen anmälan. Du anmäler dig som vanligt på antagning.se.
Om du är behörig till de utbildningar du sökt, rangordnas du efter det datum du anmälde dig.

Mer information om sen anmälan hittar du på universitetets utbildningssidor.