Behörighet

Behörighet grundnivå

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kurserna på grundnivå:

Engelska B/Engelska 6

Behörighet avancerad nivå

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till utbildning på avancerad nivå:

För att kunna söka till vårt masterprogram "Population health: Societal and individual perspectives" ska du ha en examen om minst 180 hp inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp samt Engelska 6, eller motsvarande.

Till utbildningskatalogen

Om våra utbildningar i kurskatalogen

För mer information

Studievägledare
Anna Nyström
Telefon: 08-16 14 25
E-post: studievagledare.publichealth@su.se  

Utbildningsadministratör
Linda Rämö
Telefon: 08- 674 75 61
E-post: kursadmin.publichealth@su.se

Kontakt

Studierektor
Grundnivå och avancerad nivå

Ylva B Almquist
08-674 79 69
studierektor.ga.publichealth@su.se

Biträdande studierektor
Koordinator, kandidatprogrammet

Sara Brolin Låftman
08-674 79 87
bitr.studierektor.publichealth@su.se
kandidat.publichealth.su.se

Koordinator, masterprogrammet
Sol Juarez
master.publichealth@su.se

Studierektor
Forskarnivå

Peter Larm
08-674 79 67
studierektor.f.publichealth@su.se

Studievägledare
Anna Nyström
08-16 14 25
studievagledare.publichealth@su.se

Utbildningsadministratör
Linda Rämö
08-674 75 61
kursadmin.publichealth@su.se

MyCareer