Vilka utbildningar som är öppna för sen anmälan framgår på www.antagning.se. Sena anmälningar behandlas bara om det finns platser kvar på utbildningen, och du får ett besked via e-post om vi har möjlighet att erbjuda dig en plats.