På grund av den pågående coronapandemin har Institutionen för folkhälsovetenskap beslutat att institutionens kurser på grundnivå och avancerad nivå fortsätter att ges på distans under första halvan av vårterminen 2021.

Vi försöker att undvika avsteg från kursplanerna så långt det är möjligt, men vissa förändringar blir nödvändiga, exempelvis:

  • Salstentor ersätts med annan examinationsform.
  • Föreläsningar sänds via Zoom eller spelas in och tillgängliggöras via t.ex. Athena.
  • Seminarier (inkl. examinerande seminarier) ges via Zoom eller ersätts av annan undervisnings-/examinationsform.

Om du har generella frågor kring beslutet, kontakta prefekt (mikael.rostila@su.se) eller studierektor för grund- och avancerad nivå (ylva.almquist@su.se).

Information om hur beslutet påverkar specifika kurser kommer att kommuniceras via Athena.
Vid funderingar och frågor, kontakta kursansvariga.

Så här kan du studera hemifrån