Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer har Stockholms universitet gjort ställningstagandet att alla måste ta sitt ansvar och bidra till att minimera smittspridningen. Från och med måndagen 16 mars ges institutionens kurser på grundnivå och avancerad nivå på distans. Detta beslut kommer i första hand att gälla fram till och med torsdagen 30 april (v. 12-18). Beslutet kan komma att omprövas efter hur situationen utvecklar sig.

Vi försöker att undvika avsteg från kursplanerna så långt det är möjligt, men vissa förändringar blir nödvändiga, exempelvis:

  • Salstentor ersätts med annan examinationsform.
  • Föreläsningar sänds via Zoom eller spelas in och tillgängliggöras via t.ex. Athena.
  • Seminarier (inkl. examinerande seminarier) ges via Zoom eller ersätts av annan undervisnings-/examinationsform.

Om du har generella frågor kring beslutet, kontakta prefekt (mikael.rostila@su.se) eller studierektor för grund- och avancerad nivå (ylva.almquist@su.se).

Information om hur beslutet påverkar specifika kurser kommer att kommuniceras via Athena.
Vid funderingar och frågor, kontakta kursansvariga.

Så här kan du studera hemifrån