Examen

Examen

När du är klar med din utbildning och vill ta ut en examen ska du ansöka om att få ett examensbevis.
Av examensbeviset framgår vilken examen som utfärdats, vilka kurser som ingår, betyg på kurserna och vilket datum de är avslutade.

Examensbeviset är skrivet både på svenska och på engelska. Diploma Supplement är en bilaga på engelska som beskriver utbildningen och dess plats i det svenska utbildningssystemet. Ditt examensbevis dateras med det datum då examen utfärdats, det vill säga efter det att handläggningen av din ansökan om examen är klar.

Du är själv ansvarig för att din ansökan är komplett, och endast avslutade kurser kan ingå i en examen. Snabbast och enklast ansöker du om examen direkt i Mina studier.

Mer information om examen

Här kan du ansöka om examen

Digitala examensbevis

Från och med 1 juni 2019 övergår Stockholms universitet till att utfärda digitala examensbevis. Bevisen kommer att skickas till din e-postadress.

För mer information

Studievägledare
Anna Nyström
Telefon: 08-16 14 25
E-post: studievagledare.publichealth@su.se  

Utbildningsadministratör
Linda Rämö
Telefon: 08- 674 75 61
E-post: kursadmin.publichealth@su.se

Kontakt

Studierektor
Grundnivå och avancerad nivå

Ylva B Almquist
08-674 79 69
studierektor.ga.publichealth@su.se

Biträdande studierektor
Sara Brolin Låftman
bitr.studierektor.publichealth@su.se

Koordinator, kandidatprogrammet
Lena Eriksson
kandidat.publichealth.su.se

Koordinator, masterprogrammet
Sol Juarez
master.publichealth@su.se

Studierektor
Forskarnivå

Peter Larm
08-674 79 67
studierektor.f.publichealth@su.se

Studievägledare
Anna Nyström
08-16 14 25
studievagledare.publichealth@su.se

Utbildningsadministratör
Linda Rämö
08-674 75 61
kursadmin.publichealth@su.se