Mina studier

Vi vill att du använder dig av Ladok för studenter för att se till att dina person- och adressuppgifter är uppdaterade.