Ett studieuppehåll är ett planerat uppehåll från studierna på ett utbildningsprogram, under en eller max två terminer i följd, på grund av särskilda skäl. Skäl till uppehåll är t. ex föräldraledighet, sjukskrivning, värnplikt eller studentfackliga uppdrag vilket regleras av Högskoleförordningen 7 kap, §33.

Skäl till uppehåll ska styrkas med intyg, och ett beviljat uppehåll ger platsgaranti på utbildningen den termin som följer efter ditt uppehåll. Studieuppehåll kan också beviljas av andra skäl än de som regleras i Högskoleförordningen, men då kan återkomst till studierna endast ske i mån av plats.

Studieuppehåll Masterprogrammet (53 Kb) .