Vid Institutionen för folkhälsovetenskap bör du som student registrera och publicera uppsatser och examensarbeten på kandidat- och masternivå i DiVA.

Gå in på DiVA:s webbpubliceringsverktyg. Mata in de uppgifter som efterfrågas.
Lathund för hur du ska göra: Lathund för studenter (462 Kb) .
Var noga med att ange organisationstillhörighet! Ange Institutionen för folkhälsovetenskap när du registrerar ditt arbete. Om du missar att ange tillhörighet eller bara anger Stockholms universitet eller Samhällsvetenskapliga fakulteten, kommer din uppsats att försvinna i cyberrymden!

Ditt godkända examensarbete ska läggas in i DiVA både med abstract och som fulltext.

Om du av olika anledningar inte kan eller vill göra din uppsats tillgänglig för allmänheten via publicering i DiVA, ska du klicka i "Arkivering" när du laddat upp filen med din uppsats. Lämna också då gärna ett meddelande till DiVA-administratören med information detta. OBS: Abstract ska fortfarande läggas in i DiVA vid registreringen.

När du lägger upp hela uppsatsen (fulltext) måste denna vara i PDF-format (hela uppsatsen ska ligga PDF-filen, alltså inga fristående filer för appendix, etc). Om ni inte har möjlighet att konvertera din uppsats till PDF kan institutionens DiVA-administratör hjälpa dig med det; skicka den med e-post så skickas uppsatsen tillbaka i PDF-format.

OBS: När du konverterat uppsatsen till PDF, kontrollera att allt ser bra ut. Ibland kan en del formateringar gå förlorade i processen!

När du väl lagt in alla uppgifter i publiceringsverktyget och DiVA-administratören har godkänt publiceringen av din uppsats blir den därmed tillgänglig för allmänheten.

Kontrollera gärna att din uppsats publicerats (obs: det kan ta ett par arbetsdagar innan det syns). Om du inte hittar din uppsats i DIVA efter en vecka, kontakta institutionens DiVA-ansvarig.

Vill du söka efter uppsatser, avhandlingar och/eller artiklar,
se http://su.diva-portal.org/