På grund av den pågående coronapandemin har institutionens kurser på grundnivå och avancerad nivå getts på distans sedan 16 mars och resterande del av vårterminen 2020.

Institutionen för folkhälsovetenskap har beslutat att under höstterminen 2020 fortsätta med distansundervisning (i första hand) under den första halvan av terminen, fram till måndagen 2 november 2020.

Beslut kring undervisningen av andra halvan av terminen kommer att tas efter sommaren, detta kommer då att baseras på hur situationen kring den pågående pandemin utvecklas.

Vi försöker att undvika avsteg från kursplanerna så långt det är möjligt, men vissa förändringar blir nödvändiga, exempelvis:

  • Salstentor ersätts med annan examinationsform.
  • Föreläsningar sänds via Zoom eller spelas in och tillgängliggöras via t.ex. Athena.
  • Seminarier (inkl. examinerande seminarier) ges via Zoom eller ersätts av annan undervisnings-/examinationsform.

Om du har generella frågor kring beslutet, kontakta prefekt (mikael.rostila@su.se) eller studierektor för grund- och avancerad nivå (ylva.almquist@su.se).

Information om hur beslutet påverkar specifika kurser kommer att kommuniceras via Athena.
Vid funderingar och frågor, kontakta kursansvariga.

Så här kan du studera hemifrån