Utbildning

Accepted to the Master's programme for the autumn term 2020?

If you have been accepted to the Master's programme in public health sciences: Societal and individual perspectives, 120 ECTS for the autumn term 2020, please confirm your place by sending an email to studievagledare.publichealth@su.se no later than May 1, 2020

Q&A for newly admitted students

Q&A on the coronavirus for newly admitted students

Information for international students who have applied to Stockholm University through Universityadmissions.se and have been admitted for studies commencing in autumn 2020.

Coronaviruset och CSN

Om du studerar hos oss och är orolig över vad som händer med dina lån och bidrag från CSN om dina studier påverkas av coronaviruset - hos CSN hittar du information om vad som gäller för dig som studerar.

Distansundervisning vid Institutionen för folkhälsovetenskap

På uppmaning av Sveriges regering och rektor vid Stockholms universitet har Institutionen för folkhälsovetenskap övergått till distansundervisning på grundnivå och avancerad nivå. Samtliga studieplatser i universitetes lokaler är stängda tills vidare.

Våra utbildningar

Är du nyfiken på vad det är som gör att en del människor är mer hälsosamma, mår bättre och lever längre liv än andra? Våra utbildningar i folkhälsovetenskap ger dig de kunskaper och verktyg som behövs för att forska eller arbeta praktiskt med hälsofrågor på befolkningsnivå, både inom och utanför Sverige. Här hittar du information om våra utbildningar i folkhälsovetenskap på alla nivåer.

Utbildning på grundnivå

Tillsammans med Institutionen för pedagogik och didaktik ger vi ett "Kandidatprogram i pedagogik och folkhälsovetenskap". Utöver detta ger vi fyra olika fristående sommarkurser.

Utbildning på avancerad nivå

Varje hösttermin startar vårt "Masterprogram i folkhälsovetenskap: Samhälleliga och individuella perspektiv" (120 hp). Detta flervetenskapliga program erbjuder en bred översikt av folkhälsovetenskaplig forskning, sett både från ett historiskt och nutida perspektiv. Som student kommer du att nå en djupare förståelse för individuella hälsoutfall och fördelningen av hälsa i befolkningen, bestämningsfaktorer för hälsa över livsförloppet samt folkhälsorelaterad politik och praktik. Kvalitativa och kvantitativa metoder används genom hela programmet. Du hittar information om vår utbildning på avancerad nivå på vår engelska webbplats.

Utbildning på forskarnivå

Utbildningen på forskarnivå i folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet ger särskild tyngd åt perspektiv som belyser uppkomsten av ojämlikhet i hälsa, hur olika livsvillkor och möjligheter inverkar på individens hälsa över livsloppet samt hur strukturella faktorer, individuella handlingar och biopsykologiska mekanismer samverkar i detta. Såväl teoretiska som metodologiska färdigheter och insikter är centrala, liksom kunskaper och reflektioner rörande åtgärder för en god och mer jämlik hälsa.

Till utbildningskatalogen

Om våra utbildningar i kurskatalogen
Athena loggan
Dagens schema

Kontakt

Studierektor
Grundnivå och avancerad nivå

Ylva B Almquist
08-674 79 69
studierektor.ga.publichealth@su.se

Biträdande studierektor
Koordinator, kandidatprogrammet

Sara Brolin Låftman
08-674 79 87
bitr.studierektor.publichealth@su.se
kandidat.publichealth.su.se

Koordinator, masterprogrammet
Sol Juarez
master.publichealth@su.se

Studierektor
Forskarnivå

Peter Larm
08-674 79 67
studierektor.f.publichealth@su.se

Studievägledare
Anna Nyström
08-16 14 25
studievagledare.publichealth@su.se

Utbildningsadministratör
Linda Rämö
08-674 75 61
kursadmin.publichealth@su.se