1.1 Övergripande föreskrifter
Denna avdelning innehåller information om avtalsrutiner, kopiering, institut och centrum, jäv, hantering av allmänna handlingar, arkivering, användning av universitetets märke och webbpublicering.

1.2 Organisation
Denna avdelning innehåller information om Stockholms universitets organisation, beslutsordning och delegeringar samt regler rörande de beslutande organen.

1.3
Denna avdelning innehåller universitetets övergripande handlingsplaner.

1.4 Författningar
Denna avdelning innehåller information om högskolelagen, högskoleförordningen och förvaltningslagen.

1.5
Denna avdelning innehåller information om riktlinjer för kommunikationsarbete vid Stockholms universitet såsom kommunikationspolicy och handläggningsordning för kommunikation, kommunikationsplattform och riktlinjer för visuell identitet.

Innehållet i bok 1 är aktualitetsgranskat den 1 mars 2011 av Katrin Högstedt, Ledningskansliet