1.1 Övergripande föreskrifter

Denna avdelning innehåller information om avtalsrutiner, kopiering, institut och centrum, jäv, hantering av allmänna handlingar, arkivering, användning av universitetets märke och webbpublicering.

1.2 Organisation

Denna avdelning innehåller information om Stockholms universitets organisation, beslutsordning och delegeringar samt regler rörande de beslutande organen (t.ex. Arbetsordningen).

1.3 Handlingsplaner och specialplaner

Denna avdelning innehåller universitetets övergripande handlingsplaner.

1.4 Författningar

Denna avdelning innehåller information om högskolelagen, högskoleförordningen och förvaltningslagen.

1.5 Kommunikation

Denna avdelning innehåller information om riktlinjer för kommunikationsarbete vid Stockholms universitet såsom kommunikationspolicy och handläggningsordning för kommunikation, kommunikationsplattform och riktlinjer för visuell identitet.