Stockholms universitet är en statlig myndighet och lyder därmed under förvaltningslagen. Förvaltningslagen anger hur myndigheter i stat och kommun skall handlägga sina ärenden. Centrala begrepp är offentlighet och serviceplikt.

Förvaltningslagen

i fulltext finns på Riksdagens hemsida.