Stockholms universitet lyder under högskoleförordningen. Här återfinns bland annat regler om styrelsen och rektor, fakultetsnämnderna, anställning som doktorand och regler om disciplinära åtgärder m.m.

Högskoleförordningen

i fulltext finns på Riksdagens hemsida.