Stockholms universitet lyder under högskolelagen. I lagen stadgas bland annat att universitetet är skyldigt att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet, värna god forskningssed och att verksamheten skall avpassas så att hög kvalitet nås.

Högskolelagen

i fulltext finns på Riksdagens hemsida.