Stockholms universitet lyder som statlig förvaltningsmyndighet under myndighetsförordningen (SFS 2007:515). Förordningen reglerar bl.a. hur myndigheter ska styras, myndighetschefens ansvar gentemot styrelsen, hur ärenden ska handläggas och hur beslut fattas.

Myndighetsförordningen

i fulltext finns på Riksdagens hemsida.