Planen omfattar bland annat åtgärder för likabehandling, breddad rekrytering och tillgänglighet. Ytterligare information om universitetets handlingsplaner finns på universitetets webbsida under rubrikerna Utbildning, Studentservice och Jämlikhet och likabehandling eller www.su.se/jamlikhet.

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2017 (180 Kb) (pdf)

Kontaktperson: Christian Edling, Jämlikhetssamordnare, Studentavdelningen