Universitetsstyrelsen 2015-12-01

Internrevisionen vid Stockholms universitet har efter en riskanalys av universitetets verksamhet utarbetat en revisionsplan för 2016. En utgångspunkt för revisionsplanen är Stockholms universitets riskanalys.

Revisionsplan 2016 (pdf) (188 Kb)

Kontaktperson Mikael Lundén, Internrevisionschef, Internrevisionen