Information och kommunikation

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Regelboken
 5. Bok 1
 6. Information och kommunikation

Information och kommunikation

 • Kommunikationspolicy och handläggningsordning för kommunikation vid Stockholms universitet Rektor har 2016-12-22 fattat beslut om att revidera Stockholms universitets kommunikationspolicy och handläggning för kommunikation, som ersätter tidigare beslut från 2010-03-18. Policyn är ett ramverk för all kommunikation inom samtliga verksamheter. Policyn fastställer Stockholms universitets syn på kommunikationens syfte och betydelse, ansvar och roller i kommunikationsarbetet, målgrupper och kanaler.
 • Kommunikationsplattform för Stockholms universitet Rektor har den 22 december 2016 beslutat om en ny kommunikationsplattform för Stockholms universitet, som ersätter tidigare beslut av rektor fattat 15 december 2011 (dnr SU 209-3234-11). For a translated version of the Communications platform, please see the PDF-file at the bottom of the page.
 • Riktlinjer för visuell identitet vid Stockholms universitet Information om riktlinjerna för universitetets visuella identitet. Observera! Ändrad adress till Stockholms universitets digitala manual för visuell identitet www.su.se/medarbetare/visuellidentitet
 • Riktlinjer för kommunikation och innehåll på internet där Stockholms universitet är avsändare Riktlinjer för kommunikation och innehåll på universitetets domän su.se och i sociala mediekanaler syftar till att säkra en tydlig och enhetlig avsändare, att gällande lagstiftning följs samt att universitetets kommunikationspolicy avspeglas. Information och tjänster som publiceras på internet, inom universitetets domän eller i sociala medier där institutioner, institut, centra, universitetsbiblioteket eller avdelning inom universitetsförvaltning är avsändare, ska vara relevant och ha ett direkt samband med verksamheten vid Stockholms universitet.
 • Språkpolicy vid Stockholms universitet Hög språklig kvalitet är en förutsättning för en nationellt och internationellt konkurrenskraftig verksamhet. Policyn klargör efter vilka principer som språk ska främjas och innehåller riktlinjer för språkanvändning vid universitetet.

Granskning

Innehållet i bok 1 är aktualitetsgranskat den 30 november 2015 av Kajsa Ljung, Avdelningen för planering och ledningsstöd

Juridiskt stöd och rådgivning?

Kontakta jurist@su.se