Organisation

Organisation

Denna avdelning innehåller information om hur Stockholms universitet är organiserat.

Regler för beslutande organ

Granskning

Innehållet i bok 1 är aktualitetsgranskat den 30 november 2015 av Kajsa Ljung, Avdelningen för planering och ledningsstöd

Juridiskt stöd och rådgivning?

Kontakta jurist@su.se