Rektor 2010-11-11

Rubricerade beslut om åldersgräns har upphört att gälla och ersatts av beslut om kriterier för ordförande- och ledamotskap/motsvarande, se 1.2.3.9.