Gällande Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humanvetenskap finns att tillgå på följande länk.