Beslutsformulering:

Förvaltningschefen beslutar att den engelska översättningen av Områdesnämnden för naturvetenskap ska vara Board of Science och dess områdesnämndskansli ska översättas till Office of Science. Vidare beslutar förvaltningschefen att den engelska översättningen av Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap ska vara Board of Humanities, Law and Social Sciences samt att dess områdesnämndkansli ska översättas till Office of Humanities, Law and Social Sciences.