Universitetsstyrelsen 2011-12-02, dnr SU 31-3294-11.