Allmänna regler

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Regelboken
  5. Bok 2
  6. Allmänna regler

Allmänna regler

  • Riktlinjer för studie- och karriärvägledning vid Stockholms universitet Studie- och karriärvägledningens syfte är att skapa förutsättningar för och stödja välgrundade val av studie- och karriärvägar som främjar individens utveckling. Tillgänglig och kompetent studie- och karriärvägledning befrämjar hög kvalitet i utbildningen och utvecklar den sociala och etniska mångfalden vid universitetet. I arbetet med breddad rekrytering och i karriärvägledning är studievägledningens roll att visa på arbetsmarknadsanknytning och utbildningens relevans och användbarhet. Studie- och karriärvägledningen är också en viktig del av universitetets samverkan med det omgivande samhället. Ett av de fyra huvudområdena i Stockholms universitets strategidokument för 2015-2018 är just nationell och internationell samverkan. Här har studievägledningen en viktig roll. Vid institutionsspecifik vägledning kan det t.ex. innebära samordning av studentutbyte och alumnverksamhet.
  • Riktlinjer för stipendier Detta avsnitt innehåller riktlinjer för stipendier vid Stockholms universitet, riktlinjer för utbytesstipendier för gästforskare samt föreskrifter för Stockholms universitets stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter.

Granskning

Innehållet i bok 2 är aktualitetsgranskat 2015-04-09 av Christian Edling.

Juridiskt stöd och rådgivning?

Kontakta jurist@su.se