Ansvarig enhet: Studentavdelningen
Kontaktperson: Katarina Fjellström

Beslut Rektor 2009-05-14, beslut om revidering 2013-03-07, 2016-06-30