Ansvarig enhet: Avdelningen för planering och ledningsstöd

R 2006-06-08, dnr SU 50-1264-06

Beslut om definition av skuggdoktorand enligt förslag från fakulteterna och Stockholms Studentkårs doktorandombudsman.

Rektor beslutar att följande definition skall gälla:
En skuggdoktorand är en student som, utan att vara antagen till
forskarutbildningen, följer forskarutbildningskurser och/eller utför
avhandlingsrelaterat forskningsarbete samtidigt som institutionen
ställt i utsikt att studenten senare ska antas till forskarutbildning.