Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Regelboken
 5. Bok 2
 6. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Antagning

 • Antagningsordning Universitetsstyrelsen har 2017-02-17 fattat beslut om en ny antagningsordning för år 2017. Antagningsordningen omfattar utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Tillgodoräknande

 • Lokala riktlinjer för tillgodoräknande av utländsk högskoleutbildning Bestämmelserna gäller utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Enligt dessa har en student rätt att under vissa förutsättningar få en utbildning hos en annan än den egna högskolan tillgodoräknad. Prövning om en utbildning kan godtas för tillgodoräknande ankommer på respektive högskola.
 • Lokala riktlinjer för tillgodoräknande av utbildning i privat regi Ett tillgodoräknande av utbildning skall endast ske för den som är student vid Stockholms universitet och således är både antagen och bedriver utbildning vid universitetet. Denna regel skall tillämpas strikt och den som inte är antagen till eller bedriver högskoleutbildning skall därför inte ha möjlighet att erhålla högskolepoäng.
 • Dokumentation av beslut om tillgodoräknande Närmare information om hur handläggning av beslut om tillgodoräknande bör ske.

Examination

 • Riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet För att förebygga vilseledande vid prov eller liknande är det viktigt att studenter tidigt får information om kurser och hur de examineras samt att studenter och anställda har kännedom om universitetets regler gällande utbildning, examination, tentamensskrivningar och regler om disciplinära förseelser och åtgärder enligt högskoleförordningen, se Regelboken, Bok 2.
 • Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet Rektor har 2015-12-17 beslutat om reviderade regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet. Beslutet gäller från och med 2016-01-01 och ersätter tidigare beslut fattat av rektor 2013-06-19 (dnr SU FV-1.1.2-1931-13). Tidigare regler återfinns nedan under Bifogade filer.

Examen

Studieavgifter

Granskning

Innehållet i bok 2 är aktualitetsgranskat 2015-04-09 av Christian Edling.

Juridiskt stöd och rådgivning?

Kontakta jurist@su.se