Ansvarig enhet: Studentavdelningen
Kontaktperson: Stefan Norrlén

RF 2016-02-18

Detta beslut ersätter tidigare rektorsbeslut om fastställande av studieavgifter vid Stockholms universitet (dnr SU FV-2.4.3-0366-15) och gäller fr.o.m. höstterminen 2016.
Fastställande av studieavgifter vid Stockholms universitet (pdf) (66 Kb) (pdf)