Ekonomi

Denna avdelning innehåller regler och riktlinjer för hantering av Stockholms universitets medel, externa medel, fonder, sponsring, priser, stipendier, m m.

Upphandling

Denna avdelning innehåller regler och riktlinjer för upphandling vid Stockholms universitet.

Teknik

Denna avdelning innehåller regler för säkerhet och lokalhantering på Stockholms universitet.

IT

Denna avdelning innehåller föreskrifter för IT-användning för studenter och anställda, informationssäkerhetspolicy samt policy för grön IT.