I upphandlingshandboken hittar du dels vilka regler som gäller när du ska upphandla/köpa en vara/produkt eller tjänst, dels en handledning som är ämnad som en vägledning genom hela processen.