Ekonomi

Anlitande, anställning m m

Attest- och utanordning

Ekonomisk uppföljning

  • Rutiner för ekonomisk uppföljning 2014-08-20 Rektor har den 19 juni 2014 beslutat om rutiner för ekonomisk uppföljning vid Stockholms universitet (dnr SU FV-1.1.5-1936-14). Detta beslut ersätter tidigare beslut fattat av rektor den 27 juni 2013 (dnr SU 70-1228-12) .

Externa medel, sponsring

Gåvo- och donationsmedel

Internrevision

Representation, mutor

Riktlinjer avseende misstänkta ekonomiska oegentligheter

Stiftelser

Granskning

Innehållet i bok 3.1 är aktualitetsgranskat november 2016 av Bertil George, Ekonomiavdelningen.

Innehållet i bok 3 avsnitt Teknik är aktualitetsgranskat den 19 januari 2016 av Ann-Marie Larsson, Tekniska avdelningen.

Innehållet i IT-delen är aktualitetsgranskat den 15 november 2016 av Benita Falenius, IT-avdelningen.

Juridiskt stöd och rådgivning?

Kontakta jurist@su.se