Rektor beslutade 2008-02-14 att de pedagogiska priser, som rektor beslutar om utdelning av, skall behandlas enligt följande;
RF_20080214 Pedagogiska priset
Nya Stadgar Pedagogiska Priset

Enligt rektors beslut 2014-06-19 är det numera Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) som ansvarar för beredningen av det pedagogiska priset. För mer information se rektors beslut på följande länk. Nedanstående stadgar för pedagogiska priset kommer att revideras inom kort.