Beslut 2009-11-26 , Dnr 113-2710-09

 

Nya riktlinjer för sponsring (pdf)

Definition

Sponsring är en affärsmässig metod för kommunikation, marknadsföring och försäljning. Sponsring bygger på ett kommersiellt avtal mellan (normalt) två parter där ett företag betalar för kommersiella rättigheter att utnyttja en association (med t ex ett evenemang, en person, en organisation, ett projekt etc.)