Rektor 2014-06-19 (dnr SU FV-1.1.5-1936-14)

Ansvarig enhet: Planeringsavdelningen.

Rutinerna syftar till att ge en övergripande struktur för den ekonomiska uppföljningen samt ge gemensamma ramar för hur ofta uppföljningen ska ske och till vem/vilket organ resultaten av uppföljningen ska kommuniceras (se nedanstående PDF-fil).